YazarYusuf Samed İlerisoy

İhtisas ve Yabancılaşma

Bilimsel devrimden bu yana insanlığın bilgi birikimi olağanüstü bir hızla artmaktadır. Doğadan elde ettiği verileri düzenli bilgiler haline getirebileceğini anlayan beşeriyet, aynı yöntemleri insan ve toplum üzerinde uyguladığında da benzer bir verim alınca bilim alemi vasıtasıyla bilgi seviyesinin ilerleyişine büyük bir ivme kazandırmıştır. Bu durum ise ister istemez ihtisası gerekli kılmıştır. Artık günümüzdeki bilim adamları
Devamı

Bilim Karşıtı Bazı Görüşler Hakkında Bir Değerlendirme

Bilim, insanlığın güvenilir bilgi arama yolunda attığı en büyük adımdır. Bilimsel yöntem sayesinde bir konu hakkındaki inançlar ve sanılar ayıklanarak doğru bilgiye daha çok yaklaşılmaktadır. Bu durumun en belirgin sebebi, bilimsel yöntemin her aşamasında yapılan öz kontrol ve ulaşılan her sonuç hakkında sonsuz eleştiri imkanıdır. Fakat bir durumu özellikle belirtmek gerekir ki merak edilen her
Devamı

21. Asrın Tek Mürşidi: Bilim

Aydınlanma’dan bu güne insanın çevresini okumasındaki en köklü değişim, açıklamalarını doğaüstünden doğaya indirmesi olmuştur. Evrende olan bitenin faili olarak evren dışı bir güç arayışından vazgeçilmiş ve evrendeki olayların en makul açıklayıcısının yine evrenin kendisi olduğuna karar verilmiştir. Yeni olan bu paradigma, kısa sürede peş peşe meyveler vermeye başlamış, bilimsel gelişmelerdeki hız artmıştır. Artık günümüzde, içilen
Devamı

İhtisas Düşmanı Çokbilmişlik Hastalığı

Bilim, evrende rastlaştığımız olguları ontolojik, epistemolojik ve metodolojik bir tutarlılık içinde anlamaya, kavramaya ve anlamlandırmaya çalışmak olarak tanımlanırsa şüphesiz çokça emek, gayret ve fedakârlık isteyen bir uğraş olduğu sonucuna varılır. Özellikle temel bilimlerle ilgilenen araştırmacılar çoğu zaman alanlarına, toplumla olan bütün sosyal bağlarını asgariye indirecek düzeyde odaklanırlar. Sürekli alanlarını düşünürler, devamlı alanlarının problemlerine çözüm ararlar.
Devamı

En Güvenilir Bilgi: Bilimsel Bilgi

İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel yanı bilgiyi aktarabilmesidir. Diğer canlıların bilgiye sahip olup olmadıkları yahut varsa bu bilgilerini ne düzeyde aktarabildikleri ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber, bilgiye sahiplik ve bilgiyi aktarabilmekle doğaya hükümran olmuş, teknolojide büyük gelişmeler kat etmiş yegâne türün insan olduğu aşikardır. İnsana odaklanıldığında ise hayatının birinci derecede ilerleticisinin epistemolojik veriler
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu