YazarEnes A. Elieyioglu

Büyük Sermayenin Çıkarı: Afyon Savaşları

Günümüzde ABD’ ye yakıştırılan “Süper Güç” kavramı 19. Yüzyılda İngiltere’ye aitti. Dünya karasal alanın dörtte birini, dünya nüfusunun ise beşte birine hükmediyordu. Öyle geniş bir coğrafyayı kontrol ediyordu ki güneşin batmadığı ülke olarak tasvir ediliyordu. Kısacası zamanın süper gücü olan İngiltere şöhretinin o dönemde etkin olan sömürgecilik zihniyetine borçluydu. İngiltere’nin sahip olduğu bu sömürgeci yaklaşım
Devamı

Çağdaş Düşüncenin Kutup Yıldızı: İbn Haldun

Kendi Semasında Tek Yıldız   Herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en büyük tarih felsefesinin sahibi. Modern historiyografinin, sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden kabul edilen 14.yy ‘ın büyük düşünürü. Kuzey Afrika’ da İbn Haldun adı sıradan insanlara bile tüm bir görkemini yansıtır. Ama Arap ülkeleri dışında kültürlü kişilerin çoğu ve çağımızın
Devamı

Kısa Bir Bakışla Müzecilik Tarihi

İnsanlar, insanlık tarihi boyunca, unutmaya ve unutulmaya karşı sürekli bir direniş içerisindedirler. Medeniyetleri meydana getiren insanlardır ve insan devamlı bir gelişim içerisindedir. İnsan eğer sadece içinde bulunduğu zaman diliminde konuştuklarıyla kalsa veyahut sadece konuşulanları hatırlasaydı, geçmişin bilinmesi ve hatırlanması olanaksız hale gelirdi. İnsanlar, her türlü belge, bilgi ve objeyi kendinden sonra gelen kuşaklara iletebilme yeteneğine
Devamı

Domuzlar Körfezi Çıkarması

Domuzlar Körfezi, Küba’nın güney kıyılarında denizin toprağa sokulduğu ücra bir nokta.  Domuzlar Körfezi çıkarması Dünya tarihinde Amerika’nın almış olduğu en küçük düşürücü yenilgilerden birisi. Fidel Castro rejiminin devrilmesini isteyen Amerikan hükumeti CIA eliyle Kübalı muhaliflere eğitimler verdi ve 17 Nisan 1961’ de gece yarısı muhalifler Küba’yı işgale kalkıştı. Sonuç Amerika için hüsran Küba için bir
Devamı

İlerici Darbe: Karanfil Devrimi

   Sandıkta kazanan insanların darbeyle devrildikleri zaman, otoritenin radikalleştiği bir genellemedir. Fakat bu genellemenin dışında kalan bir istisna var: şarkılarla, çiçeklerle gelen bir darbe. Batı Avrupa’nın en uzun süreli diktasını alaşağı eden sıkıyönetimi bitiren, zinde güçlerin sahip olduğu değil halkın tüme yakınının destek verdiği askerin kaba kuvvet kullanmadığı bir darbe. Peki, neydi Portekiz’i ileriye götüren, otoriter
Devamı

Mafya ve Sicilya

Mafya Kavramı Suç kavramı, evrensel ve genel bir olgudur. İnsanlığın başlangıcından itibaren var olmuş ve bundan sonra da devam edecektir. Genel olarak bakıldığında, suçun işlenmediği bir toplumdan bahsetmek, bir ütopyadan farksızdır. İnsanların içindeki ihtiraslarla birlikte, toplum halinde yaşamanın ortaya çıkardığı çeşitli sosyal çelişkiler ve uyumsuzluklar bulundukça suç da var olacaktır. Fakat var olan suç, aynı
Devamı

23-24 Ekim 1917: Kızıl Devrim

Rus Devrimi, Bolşevik Devrimi, Ekim Devrimi, Kızıl Devrimi gibi çeşitli isimlerle anılan Bolşevik İhtilali, Fransız İhtilali’nden sonra dünya tarihinin en önemli ihtilali olarak gösterilmektedir. 1721 yılında kurulup, 1917’deki Rus Devrimi‘ne kadar var olmuş olan Rusya İmparatorluğu’nun, Sovyetler Birliği olarak “süper güç” haline gelmesini sağlayan bir ihtilal. Dünya’ da ki tüm başkaldırılarda olduğu gibi bir ezilmenin sonucu ortaya çıkan
Devamı

Amerikan İç Savaşı ve Abraham Lincoln

Amerikan İç Savaşı veya diğer adıyla Eyaletler Arası Savaşı günümüz Amerika’sına çağ atlatan basamaklardan bir tanesi.19.yüzyılda Amerika’nın bağımsızlığından henüz bir asır geçmeden önce patlak veren kuzey-güney çatışması altındaki Amerikan İç Savaşı, günümüz süper devletinin mihenk taşlarından birisi ve ülke tarihinin en kanlı savaşıdır. Savaşın nedeni olarak köleliğe karşı olmak gibi basit bir tanım yapılsa da temelde, Amerika’nın
Devamı