YazarFatih Dönmez

Türkistan Bağımsız Olsun Diye: Basmacı Hareketi ve Enver Paşa

Türkistan’da, yıllarca istiklal hasretiyle mücadele eden ve ‘Basmacı’ olarak bilinen savaşçılar ve Osmanlı Devleti’nin Harbiye Nazırı, Başkumandan Vekili olmuş Enver Paşa, 1921 yılında “kırk milyon Türk ve Müslüman’ın ve buna bağlı milyonlarca İslam’ın yorgun canhıraş iniltisini” dindirebilmek amacıyla bir araya gelir. Bunun sonucunda Türkistan İstiklal Hareketleri için Çeğen Tepesi’nde son bulacak olan yeni bir sayfa
Devamı

İspanyol Mavi Tümeni: Franco’nun Vefa Borcu

Hitler ve Mussolini, İspanya İç Savaşı’nda General Franco ve onun kuvvetlerinin katliamlarına (Guernica’yı yok etmek gibi) ve kazanmış oldukları zafere yapmış oldukları katkıların karşılığını İkinci Dünya Savaşı sırasında almak istediler. Ancak Franco, savaş boyunca İspanya’nın tarafsız kalmasını bir şekilde başarabildi ya da en azından İspanya’nın bütünüyle bu savaşta yer almasının önüne geçti. Yine de Franco,
Devamı

Bağımsızlığa Giden Yol ve Azerbaycan Halk Cephesi

1980’lerin sonuna doğru Sovyetler Birliği’nin birçok yerinde olduğu gibi Azerbaycan’da da geçmişten beri süregelen sorunlar iyice artmış ve millet sesini Moskova’ya duyurmak için  yükseltmişti. Çoğu yerde sorunların en önemlisi ekonomiydi ki Sovyetlerde rublenin neredeyse hiçbir değeri kalmamıştı. Fakat Azerbaycan’da Komünist Parti yönetimine karşı ciddi bir şekilde isyan bayrağı açılması, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi üstündeki haklarına
Devamı

İki Teker Üstünde Singapur’a

Savaşlar; askerlerin, silahların, teknolojilerin ve cesaretin çarpışması olduğu kadar, beyinlerin de çarpışmasıdır. Bu yüzden de genelde savaş ve satranç birbiriyle ilişkilendirilir. Yine de satrançta oyun başlarken iki taraf da eşit durumdadır. Savaşta ise güçlerin, pozisyonların ve imkânların eşit olduğu nadir görülür. Bu durum da komutanları yeni çözümler bulmaya, denenmemişi denemeye zorlar. Hatta bazen bunun savaşla
Devamı

SSCB’nin Dağılmasından Sonra Türk Cumhuriyetleriyle Kurulan Ortaklıklar ve Türk Birliği

Sovyetler Birliğinin 1991 yılında dağılması ve bununla birlikte birçok devletin bağımsızlığını kazanması, diğer dünya devletlerinin politikalarını yeniden gözden geçirmesini ve bu yeni duruma uygun planlar ortaya koymasını zorunlu bir hâle getirdi. Ortak soy ve ortak tarihe sahip olduğumuz toplumların da bağımsızlıklarını kazanmaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer devletlerden daha fazla sorumluluk almasını gerektiriyordu. Bağımsızlığını yeni kazanan diğer
Devamı

Sürgün ve Mustafa Kemal

10 Şubat 1912 tarihinde Mustafa Kemal, harbiyeyi sekizinci olarak bitirip teğmen rütbesini alarak mezun olur. Başarılı olduğu için kurmay sınıfına seçilerek Harp Akademisine başlar. Harp Akademisinde de başarılı öğrencilik hayatını sürdüren Mustafa Kemal’in kitaplara olan ilgisi, yeni bilgilere olan merakı burada da devam eder. Fakat istibdat yönetiminin getirdiği kısıtlamalar Harp Akademisinde de etkilidir. Gelecekte Osmanlı
Devamı

Günlüğüyle Sembolleşen Bir Çocuk: Anne Frank

Almanya’da Nazilerin ve Önder (Führer) olarak kabul ettikleri Hitler’in iktidara gelmesiyle, Versay Antlaşmasının ağır şartlarıyla beli bükülmüş olan Alman milleti yeniden ayağa kalkmak için bir umut ışığı görmüştü. Fakat bu umut ışığı, milyonlarca insanın hayatını karartacaktı. Daha iktidara gelmeden yazdığı Kavgam (Mein Kampf) kitabında Yahudilere olan nefretini kağıda döken Hitler, iktidara geldikten sonra da sistematik
Devamı

Kara Gemileri Savaş Meydanlarına İniyor

I. Dünya Savaşı dünya harp tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş birçok ilkin ve gelişmenin yaşandığı bir savaş. Uçağın, zehirli gazların, alev makinelerinin, denizaltının ilk kez savaşta kullanılması bu ilklerden bazıları. Atış güçleri, zırhları ve hareket kabiliyetleriyle de artık modern orduların vazgeçilmez unsurlarından olan tanklar da tarih sahnesine I. Dünya Savaşı ile adım attılar. Peki, bu
Devamı

Kurtuluş Savaşı’nın Provası: Trablusgarp Savaşı ve Subaylarımız

Bugün Libya olarak andığımız, Osmanlı İmparatorluğunun Trablusgarp Vilayeti yakın tarihimizde de geçmişte de birçok mücadeleye tanıklık etti. Bana göre bu mücadelelerden bizim tarihimiz için en önemli olanı ise 29 Eylül 1911’de İtalya’nın Osmanlı’ya savaş ilan etmesiyle başlayan Trablusgarp Savaşı’dır. Savaşın bizim tarihimizdeki önemi cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk savaşı olması dışında, I. Dünya Savaşı
Devamı

Nazilerin Türk Ordusu: Türkistan Lejyonu

Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’yı işgali ile başlayan İkinci Dünya Savaşı, savaşa katılsın veya katılmasın bütün milletleri bir şekilde etkiledi. Türkler, savaşa kendilerini temsil eden bir devletle katılmamış olsalar da önce yaşadıkları topraklara hükmeden SSCB’nin Kızıl Bayrağı altında, sonra da doğu milletlerini aşağı ırk olarak gören Nazilerin Gamalı Haçı altında kendilerinin olmayan bir savaşa katılmak
Devamı

Çift Meclisli Dönem: Cumhuriyet Senatosu

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi beraberinde uzun yıllar boyunca kapanmayacak birçok yara ile birlikte, varlığı bugünlere kadar devam eden kurumlar ve düzenlemeler getirdi. Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi üyelerinin oluşturduğu Kurucu Meclis’in hazırladığı 1961 Anayasası ile HSYK, Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı gibi hala var olan ve çalışan kurumlarla; OYAK, MPM,
Devamı

Malcolm X – Elijah Muhammed: Dostluktan Düşmanlığa

1948 yılının sonlarına doğru Amerika tarihinin en etkili aktörlerinden biri olacak olan Malcolm X ( o zamanlar kullandığı adıyla Malcolm Little), kendi deyimiyle kurtarıcısı Elijah Muhammed ile kardeşi Reginald vasıtasıyla iletişime geçtiğinde bir hapishane köşesinde okumayı dahi zorla başaran bir adamdı. Daha da ilginci yıllar sonra siyahi Müslümanlara Allah’ın emir ve yasaklarını anlatacak olan Malcolm,
Devamı

Petek Petek Büyüyen Bir Ordu: Türk Mukavemet Teşkilatı

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana, devletimizin ve milletimizin en çok önem verdiği meselelerden birisi Kıbrıs. Akdeniz’in en büyük üçüncü adası olan Kıbrıs’ta,  hala tam anlamıyla sorunlar çözülememiş olsa da bu yöndeki arayışlar devam ediyor. Bu arayışlar ve çalışmalar konusunda en büyük eleştiri ise geçmişte büyük mücadeleler ile kazanılan hakların kaybedilmemesi yönünde. Türk Mukavemet Teşkilatı da verilen
Devamı

Gökbayrak’a Adanan Bir Ömür: İsa Yusuf Alptekin

Türk Milleti, uzun yıllardır toprakları dışında yaşayan soydaşlarının kötü haberlerini, uğradığı zulümleri gazetelerden okuyor, ekranlardan izliyor. Nadir de olsa bu olaylar karşısında duygulanıyor ve harekete geçiyor. Bizler, rahat evlerimizden bu olayları takip ediyoruz ama bir de bu olayların yaşandığı coğrafyalarda dünyaya gelen çocuklar var. Bütün hayatı mücadeleyle geçmek zorunda kalan çocuklar… İsa Yusuf Alptekin de
Devamı