YazarFatih Eren Yavuz

Avrasya İmparatorluğu: Büyük Petro – I

1680’li yıllara gelinirken Rusya, Moskova merkezli feodal beylerin (boyar) ve merkezde gittikçe güçlenen bir hükümdarın kontrolündeydi. Bu yüzyılın başlarındaki Dertler Dönemi’nde coğrafik, etnik ve kültürel karakteristiğinin doğal bir sonucu olan sıkıntıları atlatmayı başarmış ve şimdi geniş bozkır halklarından oluşan büyük bir devletti. İmparatorluk, batıda Özü (Dinyeper) Nehri kıyısındaki Kiev’den doğuda Pasifik kıyılarına kadar uzanan geniş
Devamı

Cengiz’den Sonra Bozkırların Tarihi – IV: İmparatorluğun Doğuşu

Korkunç İvan’dan sonra tahta çıkan Fyodor İvanoviç’in 1598’de ardında varis bırakmadan vefat etmesi, Rus tarihinde yeni bir döneme kapı aralıyordu. Vefat haberi, devletin en önemli aygıtı olan hanedanın sonu anlamına geliyordu. Bu noktada devreye giren diğer önemli aygıt, Patriklik, bir sobor konsili toplayarak tahta Fyodor’un naibi olan Boris Godunov’un geçmesini sağladı. Bu tarihi Rurikovich Hanedanı’nın sonu
Devamı

Cengiz’den Sonra Bozkırların Tarihi – III: Üçüncü Roma

Bu yazı serisinin omurgasını bu noktaya kadar Tatar devletleri oluşturdu. Çünkü Rus tarihinin Cengiz Han’dan sonraki yaklaşık 200 yıllık dönemecinde Tatarlar yöneten, Ruslar ise yönetilen konumundaydılar. İkinci yazıda incelediğimiz üzere, Altın Orda çökerken Rusya hâkimiyeti bayrağını, Kazan Hanlığı’na devretmişti. Kazan Hanlığı’nın zayıflama sürecine girmesi döneminde ise Altın Ordu’nun bir başka vasisi, Moskova Knezliği, gücünü artırarak
Devamı

Cengiz’den Sonra Bozkırların Tarihi – II : Kazan Hanlığı

Serinin ilk yazısı için .. … Altın Orda’nın yıkılma sürecine girdiğinde, ardında birçok ardıl devlet bırakarak tarih sahnesinden yavaşça çekildiğini ilk yazıda yazmıştık. İşte bu devletlerden biri olan Kazan Hanlığı, Altın Orda’nın parçalanma sürecinin son hükümdarı olan Uluğ Muhammed Han tarafından kurulmuştu. 1437 yılında Altın Orda tahtına geçen Uluğ Han, aynı yılda tahttan indirildi, bunun üzerine
Devamı

Cengiz’den Sonra Bozkırların Tarihi – I : Altın Orda Hanlığı

Ukrayna’dan başlayıp Rusya içlerinden Orta Asya’ya dek uzanan Tatar bozkırlarının Cengiz Han’dan sonraki hikâyesi pek bilinmez. Bugünkü Rusya’nın gücünü ve gelişimini anlamak için gerekli olan okumalardan birisi de, bozkır devletleri ve imparatorluklarının tarihi üzerine olmalı, diye düşündüm. Bu yazı dizisinde, mümkün olduğunca, bu sürecin tarihi gelişimini yazmaya çalışacağım. Altın Orda Hanlığı’nın hikayesi, 1223’te Cengiz Han’ın oğlu
Devamı

İttihat ve Terakki – III: Güç, Çöküş ve Miras

Serinin ilk yazısı için: http://www.gazetebilkent.com/2016/12/27/ittihat-ve-terakki-i-1908e-giden-yolda-jon-turkler/ Serinin ikinci yazısı için: http://www.gazetebilkent.com/2017/01/23/ittihat-ve-terakki-ii-iktidar/ … Güç, onu elinde bulundurana, kural kitabının çizdiği sınırlar içerisinde nüfuzlar ve imtiyazlar verse de, yapısı gereği bir noktadan itibaren yıkıcıdır. Gücü elinde tutan birçok kişi, bu hassas dengeler dünyasında, bir süre sonra şahsi arzularına yenilerek az veya çok yozlaşır. Önemli olan bu yozlaşmayı en
Devamı

İttihat ve Terakki – II: İktidar

Serinin ilk yazısı için: http://www.gazetebilkent.com/2016/12/27/ittihat-ve-terakki-i-1908e-giden-yolda-jon-turkler/ … ‘‘Hürriyet, kardeşlik, eşitlik’’ sloganlarıyla II. Meşrutiyet ilân edilmiş, yapılan seçimlerde ‘Hürriyet savaşçısı’ İttihatçılar, galip gelmişlerdi; fakat İttihatçıların yeni iktidar düzenine alışması zaman alacaktı. Acı hakikat odur ki, İttihatçıların iktidara geldiklerinde uygulayabilecekleri kapsamlı ve teşkilatlı bir programları yoktu. Yani İttihatçılar, İhtilâl’den sonra, tabiri caizse, bir siyasi boşluğa düştüler. İhtilâl öncesi
Devamı

İttihat ve Terakki – I: 1908’e Giden Yolda Jön Türkler

Her şey 30 Mayıs 1876’da Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesiyle başladı. 1876 ve onu takip eden 1877 ile 1878 yılları, Osmanlı tarihinin en uzun yüzyılının, en uzun üç senesiydi. Kuzeyde Rus Çarlığı, sıcak denizlere inme emeliyle bir yandan Kafkaslardan, diğer yandan Balkanlardan saldırı üstüne saldırı yaparken Osmanlı Avrupası’nda çıkan milliyetçi isyanlar da devletin üst yönetiminin uykularını
Devamı