YazarSelin Şahin

Tasarruf-Yatırım Dinamikleri

Gelir ile tüketim arasındaki fark olarak tanımlanan tasarruf, kavramsal olarak ele alındığında  şimdiki zamanda yapılabilecek tüketimin gelecekteki bir tarihe ertelenmesi anlamını taşımaktadır. Tüketimin geniş yer kapladığı günümüz yaşamında, bireysel tasarruflar ve ulusal tasarruflar oldukça önemlidir çünkü bireysel tasarruflar kişilerin bütçe yönetimi, finansal güvencelerinin sağlanması, yaşam boyu refahlarını en yüksek seviyeye yükseltebilmeleri ve yaşam standartlarını koruyabilmeleri
Devamı

Türkiye Varlık Fonu

  Ulusal varlık fonu olarak Türkçeleştirilen “sovereign wealth fund” kavramı, 1950’li yıllara kadar dayanmaktadır ve cari işlemler fazlası vermekte olan ülkelerin yabancı para rezervlerindeki artışın yaratığı rezerv birikimini değerlendirme arayışından doğan bir kavramdır. Basit anlamda, ulusal varlık fonları, ülkelerin elinde bulunan fazla tasarrufları ekonominin uzun dönemli istikrarı krizlere karşı korunması ve gelecek kuşakların refahını artırma
Devamı

Merkez Bankaları: Rezerv Ve Risk Yönetimi

Uluslararası rezervler, ülkelerin para otoriteleri tarafından kontrol edilen, her an kullanıma hazır, birbirlerine çevrilebilme özelliği bulunan ve uluslararası ödeme aracı olarak kabul gören varlıklardır. Uluslararası rezervler; konvertibl döviz varlıkları (euro, ABD doları, İngiliz sterlini vb.), uluslararası standartta altın, Özel Çekme Hakları ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Rezerv Pozisyonu’ndan oluşmaktadır. Ülkelerin sahip oldukları uluslararası rezervlerin kompozisyonu,
Devamı

İhracata Dayalı Büyüme Ve Türkiye

Geçtiğimiz günlerde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yaptığı bir açıklamada iç talep odaklı sürdürülen ekonomik büyümenin ihracata dayalı büyümeye doğru değişimi için çalışmalar yapıldığının izlenimlerini görüyoruz.   İhracata Dayalı Büyüme Nedir ? İhracata Dayalı Büyüme, ihracattaki artışların, çeşitli kanallardan ekonomik büyümeye katkıda bulunmasıdır. Şekil 1’de  görüleceği üzere İhracat artışları; kaynak dağılımı etkinliğini, ölçek ekonomilerini, verimlilik artışlarını,
Devamı

Finansal Okuryazarlık

Finansal okuryazarlık, doğru finansal kararlar verebilmek ve bireysel finansal refaha kavuşmak için gerekli finansal farkındalık, bilgi, beceri, tutum ve davranışların tümü olarak tanımlanmaktadır. Günlük yaşamda hepimiz kredi kartı kullanım alternatiflerini karşılaştırmaktan, ödeme yöntemleri arasında tercih geliştirmeye, ne miktarda tasarruf yapılacağından bunun nereye yatırılacağına ve en iyi koşullarda kredinin nereden temin edileceğine kadar birçok finansal karar
Devamı

Marka Diplomasisi

Diplomasi, uluslararası ilişkilerin yönetilmesinde istenilen amaca ulaşılmak için gerekli en temel araçtır.  Uluslararası ilişkiler kavramı devletler, hükümetler ve halklar arasındaki siyasal, ekonomik, askeri, kültürel, toplumsal vb. tüm ilişkileri kapsamaktadır. Günümüzde ülkelerin, uluslararası ilişkilerinde siyasal ve kültürel konularla birlikte ekonomik konular da önemli bir yer tutmaktadır. Ekonomik ilişkiler, ulaşım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle küresel olarak
Devamı

MERKEZ BANKALARI: Geçmişten Günümüze Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Para basımı ve para politikalarından sorumlu olan merkez bankaları içinde bulundukları ülkelerin ekonomilerinin sağlıklı gelişmesi açısından önemli kurumlardır. Merkez bankalarının sahip olduğu kurumsal yapı ve politikaları; ülkelerin ekonomi politikalarının yanı sıra siyasi ve toplumsal gelişmelerinden tamamen ayrı düşünülemez. Bu sebeple ülkelerin tarihsel gelişimleri ve küreselleşme ile birlikte merkez bankalarının da görev ve yetkileri tarihsel olarak
Devamı

Nobel Ekonomi Ödülü ve Ekonomi Biliminde Dönemsel Değişim

  Nobel‘in vasiyeti uyarınca dağıtılmaya başlanan Nobel ödülü, üçü İsveç’te biri Norveç’te bulunan dört kurum tarafından, her yıl fizik, kimya, tıp, edebiyat, barış ve ekonomi olmak üzere altı dalda verilmektedir ve Nobel Ödüllerini hak edebilmenin koşulu, “insanlığa bir önceki yıl en büyük yararı sağlama” olarak belirlenmiştir. İlk ödül dağıtımı kurucusunun beşinci ölüm yıl dönümü olan
Devamı

2016 G7 Zirvesi ve Kararlar

G7, dünyanın en gelişmiş ve sanayileşmiş 7 ekonomisine sahip ülkelerine ve bu ülke yöneticilerinin uzun yıllardır yaptıkları toplantılara verilen isimdir. G7′nin, bir güç birliği olarak bir araya gelmesinin tarihi 1975′e uzanır. İlk aşamada ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Batı Almanya ve Japonya’dan oluşan yapı , 1973 petrol krizini takiben gelen global durgunluğa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin
Devamı

Endüstri 4.0: Hisseden Robotlar-Akıllı Makineler Devri

Tarih boyunca gördüğümüz üzere küresel boyutta yaşanan çevresel, ekonomik ve sosyal değişimler; ülkeler ve şirketlerin bu değişime ayak uydurması zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Artan rekabet koşullarında ülkeler ve şirketler ise rekabetteki üstünlüklerini devamlı kılmak için çeşitli stratejiler geliştiriyorlar. Bu bağlamda tarihte küresel olarak üretim süreçlerini kökten değiştiren 3 büyük endüstriyel devrim yaşandı diyebiliriz. İlki Endüstri 1.0
Devamı

Petrol Fiyatları Durmak Bilmiyor!

Petrol fiyatları Haziran-Aralık 2014 döneminde %50’nin üzerinde düşmüş ve Haziran 2014’de başlayan bu düşüş günümüzde inanılmaz bir noktaya ulaşmıştır. Haziran ayının ortalarında 115 USD/varil ile 2014 yılının en yüksek seviyesine ulaşan Brent türü ham petrolün fiyatı,  gelinen nokta itibarı ile son zamanlarda 26 ve 33 dolar arasında değişmektedir.  Petrol Fiyatları Neden Düşüyor? Petrol fiyatlarında gözlenen
Devamı

Hedef: Enerjide Bağımsız Bir Türkiye

Suriye sınırında Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sert açıklamalar yapmış ve ‘Bu olayın sonuçları ağır olacak’ demişti. Putin’in bu sözleri akıllara Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik bağları getirmiş ve Türkiye’nin Rusya’ya enerji konusunda bağımlılığı ise gündemde  en önemli konulardan biri olmuştur. Rusya’ya Ne Kadar Bağımlıyız ? Uçak krizi ile birlikte
Devamı

“Yerli Malı Yurdun Malı, Herkes Onu Kullanmalı”

1929’da kanun haline getirilen ve 1946’dan itibaren kutlanan Yerli Malı Haftası, yerli malı kullanmanın, tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın önemini hatırlatmak amacıyla her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır. ‘Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı’ sloganı ise ilkokul yıllarında Yerli Malı Haftası’nda hemen hemen hepimizin aşına olduğu bir slogandır. Yerel ekonominin temelinin üretim olduğunu
Devamı