İnsanların, fikirlerini analitik düzlemde paylaştıkları, tartıştıkları, çarpıştırdıkları ve hakikat kıvılcımını görmeye çalıştıkları bir politik ortam hayal ederdim. Aynı insanların, birbirlerini bazen desteklediklerini, bazen eleştirdiklerini, bazen paylaştıklarını, bazense birbirlerine sustuklarını görmek isterdim. Ama sadece, bağıran, çağıran, kıran, yıkan, döken bir toplum görüyorum. Bu toplum ki hala siyasilerin kendi istikballerini güvence altına alabilmek için nasıl kan dökebildiklerini
Devamı