YazarMustafa Kaan Güneş

Çağdaşlık(!) Başlığı: Fes

Fes, 1828’de kavuk giymenin yasaklanmasının ardından şapka kanunun çıktığı 1925 yılına kadar, Osmanlı erkeklerinin başından eksik etmediği bir aksesuardır. Keçe veya çuhadan yapılan fes; tepesi düz, kesik koni biçiminde, siperi olmayan başlıktır. Üstündeki düz kısma tabla denir. Tablanın tam ortasında ibik ve ibiğe bağlı olan püskül yahut ibrişim bulunmaktadır. Fes genellikle rengini kızılcık boyasından almakla
Devamı

Osmanlıyı Kurtaran(!) Mekanizma: Düyun-u Umumiye

smanlı İmparatorluğunun en bunalımlı ve tartışmalı dönemi olan 19. yüzyıl; dönemin padişahları tarafından devlet idaresi ve sosyal hayat düzenlenmesi açısından, zor bir yüzyıl olmuştur. Bu döneme ayak uyduramayan sultanlar tahttan indirilmiş veyahut el çektirilmiştir. 19. yüzyılda tahta çıkan 6 padişahın en uzun soluklu olanı Sultan II Abdülhamid’dir (1842-1918). Aynı zamanda 33 yıl tahtta kalarak Osmanlı
Devamı

Kuvay-i Milliye Kadınları

Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim’ diyemez. Mustafa Kemal ATATÜRK urtuluş Savaşı’ndan sonra Atamız, Türk kadınından bu sözlerle bahsetmiş ve onları hakkettikleri gibi onurlandırmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda milletçe, dünyada emsali görülmemiş bir başarının da adı olmuştuk. Bu başarının sırrı olarak da karşımıza milli
Devamı

Yarı Başkanlık Sistemini Bileniniz Var mı ?

zellikle son bir aydır, ülkemizdeki siyasi gündem ağustos ayında gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine kaymış durumda. YSK tarafından ilk turu 10 Ağustos 2014 olarak açıklanan seçimlerin, ikinci turu ise 24 Ağustos 2014 olarak belirlendi. Özellikle mecliste yer alan partilerin desteklediği adayların tamamının açıklanmasının ardından seçim yarışı da resmi olarak başlamış oldu. Bir yanda CHP’nin tabanına ve
Devamı

Türklerin Bilinen İlk Ayaklanması: 639 Kürşad İsyanı

öktürk Devleti yapısı gereği iki hükümdar, yani kağanlar tarafından yönetiliyordu. Kağanlardan birisi devletin batı kanadını, diğeri ise doğu kanadını yönetmekle yükümlüydü. 6.yüzyılın sonlarında, geneli kişisel nedenler ve yahut devlete tek başına hükmetme isteği yüzünden bu iki kağan anlaşamamış ve Göktürk devleti, Doğu Göktürk ve Batı Göktürk olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Batı Göktürk, 659 yılında yıkılarak
Devamı

Vecihi Hürkuş ve Türk Havacılığı

nsanoğlunun yaşayabileceği en inişli çıkışlı hayatlardan birisine sahip olan Vecihi Hürkuş, 6 Ocak 1896’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta dereceli öğrenimini tamamladıktan sonra, Tophane Sanat Okulu’nda güzel sanatlar eğitimi almıştır. Kim bilebilirdi ki, böyle bir eğitim almış ve Balkan Savaşı’na gönüllü olarak katılmış olan bu çocuğun, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden birisi olacağını.
Devamı

Türkiye’nin NATO’ya Girişi ve Ödediği Bedel

kinci Dünya Savaşı sonucunda ortaya çıkan yeni düzende; dünya iki kutuba ayrılmıştır. Ülkeler, deyim yerindeyse sarkaç misali bir kutubun etkisi altına girmek zorunda kalmıştır. Kutuplardan biri salt demokrasi ve özgürlüklerin hakim olduğu Amerikan ideolojisi, diğeri ise halkların eşitliği paydasında birleşmiş SSCB önderliğindeki komünist ideolojiydi. Bu durum daha sonradan Soğuk Savaş olarak adlandırılacak olgunun temellerini atmıştır.
Devamı

Tuskegee Deneyi: 2.Dünya Savaşının Siyahi Pilotları

irleşik Devletler Ordu Harp Akademisinde, 1925 yılında yapılan bir araştırmaya göre “Siyahiler zihinsel yönden alt seviyede, doğuştan itaatkar ve tehlike karşısında korkaklardır. Bu nedenle savaşmaya elverişli değillerdir.” sonucuna ulaşılmıştır. İşte bu sebepten ötürüdür ki 2. Dünya Savaşı’na kadar hiçbir Afro-Amerikalı orduda pilotluk görevini icra etmemiş yahut bu görev icra ettirilmemiştir. 1925’ten 1940’lı yılların başına kadar deneyin
Devamı

İlk Modern Darbe Girişimi: 1859 Kuleli Vak’ası

üphesiz ki 19. Yüzyıl, meydana gelen olaylar bakımından Osmanlı Devleti’nin en karanlık ve karmaşık dönemlerinden bir tanesi olmuştur. Özellikle yeniçerilerin tamamen kontrolden çıkması, padişahı tehdit eder hale gelmesi ve siyasi bir güç olarak görülmesi bu durumun en büyük göstergelerinden birisi olarak kabul edilebilir. 1839 da Sultan II. Mahmut tarafından, litaratüre Vaka’-i Hayriyye (Hayırlı Olay) olarak
Devamı