Birsen Örs’ün derlediği “Modern Siyasal İdeolojiler”e baktığımızda, genel olarak liberalizmin olgu ve teori temelinde ne demek olduğunu görebiliriz. Ancak, diğer siyasal ideolojilerde de olduğu gibi her ülkede liberalizmin yansıması ve uygulanış biçimi farklıdır. 4 Nisan Perşembe günü, Türk Düşünce Tarihi Seminerleri çerçevesinde, okulumuza Çankaya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr.Tanel Demirel geldi. Konu “Türkiye’de Liberalizm ve Muhafazakarlık”
Devamı