YazarDoğan Kahraman

Modern Mera

Satın aldığınız etin aslında, ömrü boyunca dar bir alanda yaşamak zorunda olan ve artık sizin yemeğiniz olmak dışında bir işlevinin kalmadığı bir canlı olduğunu bilirsiniz. Fakat bir de akşam yemeğiniz için kullandığınız etin, hiçbir hayvan öldürülmeden üretildiğini düşünün. ABD merkezli yeni bir şirket olan Modern Mera(Modern Meadow) bunu yapabileceğini söylüyor. Şirkete göre üç boyutlu yazıcılar
Devamı

Sağırlığın Giderilmesinde Kök Hücre Tedavisi

Daha önceki yıllarda Bristol Üniversitesi bilim insanları, embriyo hücrelerinden kulak hücresi ürettiklerini açıklamışlardı. Ürettikleri hücreler sayesinde, uzun süreli duyma kayıplarının büyük bir oranda giderilmesinin hatta önlenmesinin mümkün olabileceğini öne sürmüşlerdi. Sheffield Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, bu iddiayı doğrular nitelikte ampirik veri elde edildi. Marcelo Rivolta tarafından yürütülen deneyde, model organizma olarak kemirici memeli gerbiller kullanıldı. Kulaklarına
Devamı

Mantık (1) – Geçerlilik

Mantıkta, bir argüman; argümanın öncüllerinin doğruluğu, mantıksal olarak argümanın sonucunun doğru olmasını gerektiriyorsa geçerlidir. Bu durum sağlandığında, öncülleri kabul edip sonucunu kabul etmemek tutarsızlık içermektedir. Bir argüman, eğer bütün yorumlamalar altında doğru ise totoloji ya da mantıksal doğru ismini alır. Aynı şekilde, eğer bir argüman bütün yorumlamalar altında yanlış ise çelişki ismini alır. Argümanın sonucu,
Devamı