Tag Archives: İttihat ve Terakki

Mütareke ve Kurtuluş Savaşı’nın Başlangıcı

1918 yılında, artık savaşın kaybedildiği kesinleştiği zaman, İttihatçı liderler hükümetten çekildiler ve ülkeyi terk ettiler. İttihat ve Terakki Cemiyeti kendini feshetti. Bu davranışlarında savaş esnasında işledikleri iddia edilebilecek suçlardan dolayı yargılanmaktan kaçınmak gibi bireysel sebepler olduğu gibi, ateşkes ve barış antlaşmaları müzakere edilirken Osmanlı Devleti’nin elini güçlendirmek gibi ulusal bir sebep olduğunu da iddia edebiliriz.
Devamı

Osmanlı’da Sol – III: 1908 Devrimini Hazırlayan Koşullar

  Osmanlı’da 19. Yüzyılda tarım arazilerinin yarısından fazlası mültezim adı verilen imparatorluk memurlarınındı. Mültezimler tarım arazilerinin büyük bir kısmına el koydukları gibi topraklarda üretilen ürünlerin büyük bir kısmını da alıyorlardı. Bununla birlikte köylüler üzerinde de hak sahibiydiler. Köylüler ise kendilerine kalan az sayıdaki ürünleriyle geçinmeye çalışırken bir yandan da aşar vergisi ödemekteydiler. Devletin nakit ihtiyacı
Devamı

Osmanlı’da Sol – II: İştirakçi Hilmi, Türk Sosyalist Fırkası ve Sosyalizm

Serinin ilk yazısı: Osmanlı’da Sol – I: Sosyalizm Tanımı ve İlk Sosyalistler İlk Türk sosyalist dergisi “İştirak” Hüseyin Hilmi tarafından kurulmuştu ve Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın (OSF) yayın organı olarak işliyordu. O dönemin sosyalistleri için İslamiyet ve Sosyalizm arasında bağlantı kurmak önemliydi. Hatta ve hatta sosyalizmin İslamiyet’ten kaynaklandığını ve aralarında önemli bağlantılar bulunduğunu ileri sürüyorlardı. Bunun
Devamı

Ankaralı Gayrimüslimlerin Trajedisi: Büyük Ankara Yangını

1923 öncesinde Ankara; Müslüman, Ermeni ve Rum topluluklarına ev sahipliği yapan, etnografik ve kültürel çeşitliliği ile ön plana çıkan bir Orta Anadolu şehriydi. 1915’te gerçekleşen Büyük Felaket’e değin bu özelliğini koruyan Ankara, Geç Osmanlı Dönemi’nde Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi etnik-toplumsal çatışmalara ve mezalimlere tanıklık etmişti. Ermeni Tehciri ile Ankara’nın merkezi bölgelerinde ve kazalarında
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu