GazeteBilkent
"Türkiye'nin En Büyük Öğrenci Gazetesi"

Politika

24.05.2012

Yazan:

Düşünce Özgürlüğü

Nedir düşünce özgürlüğü dediğimiz şey? İnsanın hiçbir baskı altında kalmadan, fikirlerini, inandıklarını, kişisel görüşlerini savunabilmesi; açıkça tartışabilmesidir. Kaldı ki Anayasa’mızın 26. Maddesi bunu meşrulaştırmış ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri başlığı altında, anayasal, üstün nitelikli bir hak kategorisine sokmuştur. 26. maddenin 1. fıkrası uyarınca;

 

 

VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
MADDE 26.– Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

İncelenecek olursa, kişiler hiçbir baskı altında kalmaksızın, fikirlerini ve kanaatlerini özgürce hem yazılı hem sözlü olarak özgürce ifade edebilme ve bunu belirli platformlarda yayabilme serbestisine sahiptir. Diğer yandan kişi hak ve özgürlüklerinin temel kapsamı incelenecek olursa, sadece özüne dokunulmadan kanunen kısıtlanabilir ve belirli çerçevelerde bu kısıtlamalar da haklı sebebe tâbidir. Nitekim Anayasa’nın söz konusu maddesinin 2. fıkrası uyarınca;

Madde 26/ II Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.

Bu durumda, temel hak ve özgürlüklerimizden olan, düşünce özgürlüğü de bir yere kadar sınırlanabilir nitelikte olup; bu sınırlandırmanın dayanağı olarak da Anayasa’ya uygun bir şekilde kanunen sınırlandırma hakkını veren Anayasa’nın 26. maddesinin 2. fıkrasını göstermek mümkündür.

Paylaşılan fikir ve görüşlerin, hangi platformda ve kamu düzenine aykırı olup olmadığının tahlili, etkili bir biçimde yapılıp; sonuçlar ve kişisel olarak altına girilebilecek sorumluluklar iyi değerlendirilmeli, temel hak ve özgürlükleri yanlış değerlendirip bunu sınırsız ve sonsuz bir hak olarak görmemek gereklidir. Nitekim hakkın kötüye kullanılması da hukuki açıdan farklı sonuçlar teşkil etmektedir.

Kamu düzeni ve genel ahlak kavramı değerlendirildiğinde, normlar ve genel toplum yapısı göz önünde bulundurulmalı ve fikirler açıklanırken bunun bölücü, ahlak ve adaba aykırı ya da kamu düzeniyle çelişir nitelikte olup olmadığı analiz edilmelidir. Analiz sonucunda da karşılaşılan sonuç, yukarıda sorgulanan şeylere olumlu yanıt veriyorsa; o düşüncenin özgürce açıklanması doğru olmayıp, sınırlandırılabilir nitelik taşıyacaktır.

Sonuç olarak, temel hak ve özgürlüklerin bile, bir yere kadar dokunulamaz olduğu aşikardır ve sınırlandırılabilir nitelik taşıyabileceği de unutulmamalıdır.


Yazar hakkında

Esin Batak
Esin Batak
Hukuk 4. sınıf öğrencisi.
Yorumlar


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 
 

 
s-zcu-s-zcu-2014-01-21-2014-353698

Çözüm, Pardon Seçim Zamanı

Gündem yine sıcak, malumunuz en son o toplantı salonunda HDP ve AKP’yi  PKK’ya silah bırakma ve olağanüstü kongre çağrısı yaparken gördük. Öcalan’ın çağrısı da bu yöndeydi. Medya organlar...
Can Ulusoy
0

 
 
ışid-musul-turan-kislakci

IŞİD Çöküyor mu?

“Burada, Irak’ta kıvılcım ateşlendi ve Allah’ın izniyle Dabık’taki Haçlı ordularını yakana dek ateşi harlanmaya devam edecek” Bu sözler, ABD’nin terörle savaşında Usame Bin Ladin’den sonra en çok u...
Fatih Şemsettin Işık
0

 
 
hurriyet-ozgurluk

Özgürlük Meydanları (Liberal Devletler Ve Özgürlük Yazı Dizisi -II-)

Bir önceki yazımda özgürlüğün, Liberalizmin gelişimi ve ilerleyişi hakkında bilgi vermeye çalışmıştım. Özgürlük Meydanları (II) de de bazı somut örnekler ile açıklamaya devam ediyorum. Keyifli okumalar. ...
Merve Ersavaş
0

 

 
24b8c2f014ec4befad91c06193c2065c_1266583006

Gür Saçlı, Yağız Delikanlılardı

” O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin tuncuna, insanın piçine kaldık. ” YAŞAR KEMAL Gür saçlı, yağız delikanlılardı. Tarlada ırgattı biri, bir diğeri pazarda tezgahtar. İyi k...
Lara Eral
0

 
 
ince-memedden-tipli-yillara-yasar-kemal

O Güzel İnsanlar O Güzel Atlara…

Yaşamı boyunca her türlü zulme, baskıya karşı direnmiş, tavrını her zaman barıştan, özgürlükten yana koymuş olan edebiyatın büyük ustasını kaybettik bugün. Geride bıraktığı onlarca değerle birlikte yu...
Bensu Balioğlu
0

 
 
4

Bıktım Klişe Mottolardan-1

Zamanlama manidar, Şehitler ölmez vatan bölünmez, Halkların kardeşliği… Kimilerinin artık duymak istemediği kimilerinin de duymaktan son derece memnun olduğu siyasetimizin klişeleşmiş kalıpları bunlar. Son ...
Erdem Girgin
0